Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

June 04 2015

naprawde
5348 75aa 500
Reposted fromrol rol vialittleproblem littleproblem
naprawde

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialittleproblem littleproblem
naprawde
3857 685a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaserplesniowy serplesniowy
naprawde
3547 825e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
naprawde
9301 daaa
Laura i Donna - Twin Peaks
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach viatwice twice
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrzaca wrzaca
naprawde
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viaamal amal

June 02 2015

naprawde
5265 36c8 500
Podaruj mi Miłość.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrzaca wrzaca

May 31 2015

naprawde
5867 a558
Reposted fromimyours imyours viatedibea tedibea
naprawde
4662 67c9 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacharlie69 charlie69
naprawde
7930 9223
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
4876 e9a6 500
Reposted fromtwice twice
8820 b086 500
Reposted fromkimik kimik viatwice twice
naprawde
Sama [...]. Jestem wciąż sama, niezależnie od wszystkiego.
— Marilyn Monroe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatedibea tedibea
naprawde
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
naprawde
2079 c724
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice

May 28 2015

7900 894f 500

it’s a bull dog innit? 

Reposted frommia-zeklos mia-zeklos viatulele tulele
naprawde
5407 c12e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl